тести по темі “Ґрунти України” 8 клас

Тестування по темі «Ґрунти»

1 варіант

1.Зазначте,  які ґрунти є типовими в гірській частині Карпат:

А. чорноземи  Б. сірі лісові   В. буроземи  Г. дерново-підзолисті

2.Виберіть тип земель, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду України:… Читати далі