«Господарство України. Економічний потенціал. ПЕК. Металургія. Машинобудування .»

Узагальнення знань по темі: «Господарство України. Економічний потенціал. ПЕК. Металургія. Машинобудування .»

1 варіант

 1. Форма організації виробництва, яка характеризується зосередженням на одному підприємстві декількох виробництв:

А) спеціалізація;  Б) концентрація; В) кооперування; Г) комбінування.

2.Укажіть найбільш потужний центр кольорової металургії

А) Миколаїв  Б) Запоріжжя  В) Донецьк  Г) Свердловськ

 1. Запорізька, Хмельницька, Південноукраїнська, Рівненська – це:

А) Атомні електростанції   Б) гідроелектростанції  В)Теплові електростанції

4.Найбільші центри чорної металургії знаходяться:

А) У Прикарпатті     Б) Придніпров’ї    В) Донбасі

 1. Головний фактор розміщення металургійних виробництв:

А) енергетичний   Б) сировинний    В) водний        Г) трудовий

 1. . Найбільшим за видобутком нафти і газу є басейн:

А) Дніпровсько-Донецький; Б) Львовсько-Волинський; В) Причорноморсько-Кримський; Г) Прикарпатський; Д) Дніпровський.

7.Яка з гідроелектростанцій працює також у режимі гідроаккумулятивної?

А) Дніпрогес;  Б)Дніпродзержинська; В) Дністрівська; Г) Каховська.

 1. Укажіть родовище ртуті:

А) Побузьке;  Б) Мужіївське; В) Микитівське; Г) Іршанське.

9..Продовжте  речення.

1.ПЕК об’єднує процеси…

2.Основні види палива, що видобуваються в Україні..

3.Кам᾽яне вугілля видобувають…

 1. Встановіть відповідність між галузями машинобудування та центрами галузі:

А)важке     1. «Квазар»

Б) транспортне   2. «Богдан»

В) точне       3. «Турбоатом»

11.Дайте загальну характеристику наукоємних галузей машинобудування України. Де розташовані ці підприємства?

12.Нанесіть на к. карту основні райони кольорової металургії, три електростанції та два центри важкого машинобудування.

 

 

Узагальнення знань по темі: «Господарство України. Економічний потенціал. ПЕК. Металургія. Машинобудування .»

2 варіант

1.Форма організації виробництва, яка характеризується орієнтацією підприємства на   виготовлення певної продукції:

А) спеціалізація;  Б) концентрація; В) кооперування; Г) комбінування.

2.Укажіть назву центру автомобілебудування в Україні:

А) Черкаси      Б) Чернігів      В) Запоріжжя      Г) Прилуки

 1. Найбільший залізорудний басейн України:

А) Кременчуцький  Б) Білозерський   В) Керченський  Г)Криворізький

 1. Складова економічного потенціалу України, що включає об’єкти і сили природи, які можуть бути використані як засоби виробництва:

А) природні ресурси;  Б) трудові ресурси; В) науково-технічні ресурси

Г) комбінування.

 1. Провідна галузь господарства, що виготовляє знаряддя праці, задовольняє потреби населення в різноманітних товарах:

А) сільське господарство;  Б) машинобудування; В) промисловість; Г) металургія.

 1. В якому басейні видобуток вугілля переважно ведеться відкритим способом: А) Донбас; Б) Дніпровський басейн; В) Львівсько-Волинський; Г) Прикарпаття.
 2. Тип електростанцій, які виробляють не тільки електроенергію, а й тепло: А) АЕС;  Б) ГЕС; В) ТЕС; Г) ТЕЦ;
 3. Вантажно-пасажирські автомобілі випускають у:

А) Львові; Б) Харкові; В) Донецьку;Г) Луцьку; Д) Кременчук.

9.Продовжте  речення.

1.Найбільш перспективний регіон видобутку нафти в Україні…

2.Основний постачальник нафти і газу в Україну..

3.Транспортування нафти і газу здійснюється з допомогою…

10.Установіть відповідність між трьома районами Чорної металургії та центрами галузі:

А) Придніпров’я        1. Маріуполь

Б) Донбас                    2.  Запоріжжя

В) Приазов’я               3. Алчевськ

 1. Охарактеризуйте проблеми паливної промисловості України. Назвіть причини енергетичної залежності України.

12.Нанесіть на к. к. основні райони чорної металургії, три родовища паливних ресурсів, два центри транспортного машинобудування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*